Hungary

F.R.SZ. - Független Rendor Szakszervezet

Pannónia utca 27.
PO BOX: 1388 Budapest, Pf.: 52.
H-1136 Budapest
HUNGARY
Tel: (+36) 785 07 16 - (36) 237 43 60
Fax: (+36) 237 43 61
email: frsz@frsz.hu
Site: www.frsz.hu

General Secretary: Géza Pongó