Albany

Sindikata Punonjesve te Policise Shtetit
Shqiperi - Albania

Str. "Vllaznit Huta"
(Pranë Komisariatit Nr. 1)
TIRANA - Albanie

Président: Sadetin FISHTA
Mob. tel. + 355 69 20 30 167
email: sindik.polal@gmail.com