Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 

 

N.S.Z.Z.P.
148/150 ul Pulawska
PL - 02624 Warszawa
POLOGNE
Tél.: (+48) 2 26 01 59 26
Fax: (+48) 2 26 01 31 97
email:
nszzp@cespolice.org
Site:
www.nszzp.pl
Président: Antoni DUDA
email:
nszzp.president@cespolice.org