N.S.Z.Z.P. - Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy Policjantów

148/150 ul Pulawska
PL - 02624 Warszawa
POLAND
Tel.: (+48) 2 26 01 59 26
Fax: (+48) 2 26 01 31 97
email: nszzp@cesp.eu
Site: www.nszzp.pl

President: Antoni DUDA
email: nszzp.president@cesp.eu
email: duda@zg-nszzp.pl


Printable version